BB-3420-010 ABM 3704-C Lock-Down Bass Bridge

BB-3420-010 ABM 3704-C Lock-Down Bass Bridge

  • $140.00
  • Save $35


ABM bass bridge with lock down saddles and chrome finish.