BB-3575-010 String-Thru Body Bridge

BB-3575-010 String-Thru Body Bridge

  • $40.00
  • Save $10


Heavy 4-string bass bridge. String-through body only.